Velkoobjemové kontejnery 1. pololetí 2019

Velkoobjemové kontejnery 1. pololetí 2019

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA ODPAD Z ROZPOČTU MČ PRAHA-LIBUŠ

 

V dubnu a květnu 2018 budou kontejnery přistaveny podle následujícího harmonogramu, první stanovený den nejpozději do 16:00 hodin.

 

od 5. do 7. dubna         Ke Kašně, Mirotická, Na Domovině, Zahrádecká

od 12. do 14. dubna     K Vrtilce, Ke Kurtům, K Lukám, Ohrobecká,

od 19. do 21. Dubna    Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále

od 3. do 5. května        K Jezírku, Na Konečné, Na Okruhu

od 10. do 12. května    Drůbežářská, U Bazénu, V Rohu

od 17. do 19. května    Ke Lhoteckému lesu, Výletní, Zbudovská

Na každé stanoviště budou přistaveny celkem dva kontejnery. Pokud se zaplní v pořadí druhý kontejner již v sobotu, může se stát, že v neděli na místě již žádný kontejner nebude nebo v něm již nebude místo pro uložení vašeho odpadu. Z tohoto důvodu nedoporučujeme odkládat uložení odpadů až na neděli.

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Z ROZPOČTU MAGISTRÁTU HL. M. PRAHY

Kontejnery na odpad budou přistaveny ve stanovený den vždy po dobu čtyř hodin, a to od 14:00 do 18:00. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

5. března         K Lukám, K Vrtilce, Na Okruhu, Ohrobecká

2. dubna          Betáňská, Hoštická, K Novému sídlišti, Na Močále

30. dubna        Ke Lhoteckému lesu, V Koutě, Zbudovská

 

Sběrné nádoby jsou určeny pouze pro objemný odpad z domácností (nábytek, koberce, podlahové PVC, zrcadla, umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo, kovové předměty apod.), který nelze odkládat do běžných kontejnerů. Nejsou určeny pro odpad vznikající při podnikatelské činnosti.

Do kontejnerů nelze odkládat stavební suť, nebezpečné složky komunálního odpadu, chladničky, pračky, televize, monitory, počítače, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad nebo pneumatiky. Uvedené druhy odpadu lze uložit v nejbližších sběrných dvorech hl. m. Prahy v ulici Generála Šišky a v ulici Obrataňská.

Službu organizuje a hradí ze svého rozpočtu Magistrát hl. m. Prahy, kontejnery přistavuje společnost Pražské služby, a. s. Počet velkoobjemových kontejnerů je jednotlivým městským částem přidělován v závislosti na počtu obyvatel a dostupnosti sběrných dvorů.

 

KONTEJNERY NA BIOODPAD

 

Velkoobjemové kontejnery na bioodpad z rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy budou přistaveny ve stanovený den po dobu maximálně tří hodin. Pokud se na daném stanovišti zaplní kontejner dříve než za tři hodiny, bude na stanoviště přistaven další kontejner. Po celou dobu bude přítomna obsluha.

10. března od 9:00 do 12:00               Na Močále, K Jezírku (u ulice Vyšebrodská)

10. března od 13:00 do 16:00              Zahrádecká, Ke Kašně

17. března od 9:00 do 12:00               K Novému sídlišti, K Vrtilce

17. března od 13:00 do 16:00              Hoštická, Ke Lhoteckému lesu

24. března od 9:00 do 12:00               Betáňská, Ohrobecká

30. března od 9:00 do 12:00               Božejovická, Ke Kašně

30. března od 13:00 do 16:00              Zahrádecká, Na Močále

 

Počet velkoobjemových kontejnerů jednotlivým městským částem přiděluje magistrát v závislosti na počtu obyvatel, dostupnosti sběrných dvorů a typu převládající zástavby.

 

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinná pole jsou označená *

20 − five =