Urbanistická studie Písnice s občany

Urbanistická studie Písnice s občany

Občané diskutovali o budoucnosti Písnice

Dne 18. listopadu 2018 proběhla na sídlišti Písnice urbanistická vycházka a setkání nad mapou organizované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Odborem rozvoje hlavního města Prahy. Odbor rozvoje zadal zpracování územní studie lokality navazující na budoucí stanici metra D Písnice a nedělní setkání bylo součástí analytické části této studie. Zpracovatelem studie je architekt Tomáš Beneš.

Přítomní obyvatelé diskutovali o problémech, hodnotách, svých potřebách a představách o území nejprve při vycházce po řešeném území vedoucí od náměstí před bývalou prodejnou Albert, přes prostor budoucí stanice metra a dál podél komunikace ke staré Písnici a zpět na sídliště. Diskuse pokračovala nad mapou v klubu Junior. Sledování diskuse nám pomohlo k dokreslení názoru na sídliště i širší území. Výstupy ze setkání, které zpracuje IPR, budou jedním z podkladů i pro dopracování podrobné urbanistické studie sídliště Písnice, jejímž zpracováním pověřilo CIB architekta Pavla Hniličku a kterou jeho obyvatelům v dohledné době představíme. Územní studie lokality navazující na budoucí stanici metra D i podrobná urbanistická studie sídliště Písnice budou koordinovány.

Na nedělní schůzce jsme se dozvěděli, že někteří obyvatelé neznají umístění a podobu stanice metra Písnice. Na náš web proto umisťujeme výběr ze strategického plánovacího materiálu Dopravního podniku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinná pole jsou označená *

six + eighteen =