Rekonstrukce páteřní ulice Libušská v Písnici

Rekonstrukce páteřní ulice Libušská v Písnici

Městská část Praha Libuš na svých internetových stránkách informuje o plánované rekonstrukci páteřní ulice Libušská, směrem ke staré části Písnice. Vzhledem k dopadům na dopravu, které se dají očekávat, zobrazujeme informaci i na našich stránkách.

Nejaktuálnější informace naleznete : https://www.facebook.com/rekonstrukcelibusskeulice/ (link is external)

Pokud nenastane něco zcela nepředvídatelného, začátkem dubna začne rekonstrukce Libušské v Písnici. Bude to na dlouhých sedm měsíců zásadní omezení přístupu do staré Písnice. S čím se budou obyvatelé naší městské části potýkat?

Etapy rekonstrukce

Samotná rekonstrukce proběhne ve dvou etapách.

Ta první zahrne výstavbu okružní křižovatky na křížení ulic Libušská a Kunratická spojka, příjezd do staré Písnice až po ulici K Mejtu a současně rekonstrukci od ulice K Pomníku až na konec Písnice, kde se zároveň bude několik domů připojovat na kanalizaci. Tato etapa potrvá cca od dubna do července s tím, že kruhový objezd by měl být hotov začátkem července.

Druhá etapa v srpnu až listopadu zahrne rekonstrukci Libušské v úseku od křížení s ulicí Lipovickou až po ulici K Vrtilce.

Dostupnost Písnice automobily

Po celou dobu rekonstrukce bude většina Písnice zcela uzavřena ve směru od Dolních Břežan, takže příjezd pro většinu obyvatel bude od Libuše.

Kruhový objezd bude stavěn tak, aby byl vždy z poloviny průjezdný a po dobu rekonstrukce úseku mezi novým kruhákem a ulicí K Mejtu bude po poli souběžně s Libušskou vedena náhradní komunikace. Ulice V Zákopech, Švihovská, Ke Kašně a Vacovská budou napojeny na Kunratickou spojku. Snaha napojit tímto směrem i ulice V Kálku, U Jednoty, Klenovickou a lokalitu Na Losách narazila na překážku v podobě množství soukromých majitelů pozemků, přes které by vedla objízdná trasa. Ulice kolem lokality Na Losách tak budou přístupné přes ulici Na Konečná, slepé ulice – Modravská, U Jednoty, Klenovická, K Pomníku a Bavorovská – zůstanou bohužel po nezbytnou dobu pro automobily nedostupné. Ulice západně od Libušské vyjma jižního cípu Písnice budou dostupné po dobu celé rekonstrukce. K mé lítosti se nepodaří napojit lokalitu Vrtilka od ulice Křesanovská po ulici Předenická na Libuš, ale objízdná trasa pro tyto obyvatele povede přes Cholupice.

Přehled dostupnosti ulic v obou etapách je uveden v tabulce, výsledný stav se do zahájení rekonstrukce ještě může aktualizovat.

Dostupnost Písnice MHD

Autobusy, které pojedou do Písnice, budou po dobu rekonstrukce končit v zastávce Písnice, žádný nebude pokračovat na Točnou nebo Dolní Břežany.

V první etapě, v období duben–červenec, bude do staré Písnice zajíždět autobus linky 113 a zastavovat ve svých dosavadních zastávkách, tedy Lipovická, Ke Březině a Písnice s tím, že mezi posledně jmenovanými zastávkami bude autobus jezdit ulicí K Vrtilce, zastávka Písnice bude v prostoru ulice Na Konečná. První etapa tedy nezpůsobí žádné větší komplikace.

Po dobu druhé etapy rekonstrukce bude autobus zastavovat dvakrát v jiných místech – náhrada za zastávky Lipovická a Ke Březině bude na dvou místech v ulici Hoštická. Z Hoštické bude autobus pokračovat Putimskou do ulice K Vrtilce, na zpáteční cestě pojede do ulice Hoštická kolem školy. Oproti našemu požadavku, aby po dobu rekonstrukce zajížděly do Písnice minibusy, budou jezdit klasické autobusy. Ostrý test prokázal, že se v ulicích v Písnici vytočí.

Autobusy linky 331 a 333 budou odkloněny v první etapě přes Dobronickou na Vídeňskou, Vestec, Hodkovice a dále do Dolních Břežan, po dostavbě kruhového objezdu pojedou přes Kunratickou spojku.

Linka 197 v první etapě výstavby kruhového objezdu bude jezdit objízdnou trasou přes Dobronickou. Jednáme s DPP, aby do zastávky Sídliště Písnice zajížděl. Chceme tak minimalizovat dopady rekonstrukce Libušské na početné sídliště Písnice. Po dostavbě kruhového objezdu (zhruba od července) bude linka 197 jezdit po Kunratické spojce ve své pravidelné trase.

Co rekonstrukce přinese

Tato zásadní rekonstrukce přinese především větší bezpečnost.

Na úseku Libušská v Písnici budou vystavěny čtyři zpomalovací stavební prahy, ten nejdelší u ulice Ke Kašně v délce 70 metrů. Další dva se budou nacházet na okraji Písnice z každé strany, aby zpomalily automobily vjíždějící do Písnice, čtvrtý stavební práh bude u nepřehledné zatáčky u ulice Modravská.

Oproti dosavadním pěti přechodům se jich po rekonstrukci dočkáme celkem sedmi: ulice K Mejtu, Dubovická, Ke Březině, V Kálku, U Jednoty, Modravská a Písnické zahrady.

Vyjma malého úseku u ulice K Mejtu budou vystavěny chodníky podél Libušské.

Zastávka Ke Březině ve směru z centra bude posunuta k ulici K Pomníku tak, aby křižovatka Libušská x K Vrtilce byla přehlednější, a tedy i bezpečnější.

Na kanalizaci budou napojeny poslední domy v jižní části Písnice.

Dočkáme se nového povrchu silnice v celé délce a jejího zúžení ve střední části Písnice tak, aby to vedlo ke snížení rychlosti projíždějících aut.

Poděkování

Rekonstrukce přinese mnohé komplikace. Výsledná podoba bude ovšem kvalitativní skok oproti dnešnímu žalostnému stavu. Občany prosím o trpělivost při rekonstrukci.

Závěrem mi dovolte poděkovat alespoň některým zastupitelům, kteří se o přípravu rekonstrukce zasloužili. Projekt celkové obnovy se tvořil již za předchozího starosty Petra Mráze. Na všech důležitých schůzkách mě doprovázel a odborným pohledem hájil zájmy naší městské části Pavel Macháček. Paní zástupkyně Jaroslava Adámková prostřednictvím náměstka primátorky Petra Dolínka zařídila přesun investice z podfinancovaného Odboru technické vybavenosti MHMP na Technickou správu komunikací, která na rozdíl od OTV MHMP má dostatek finančních prostředků, aby investice mohla být zahájena v letošním roce. Děkuji též písnickým občanům ze Spolku občanů Písnice pod vedením dlouholetého zastupitele Miroslava Štajnera, kteří se po celou dobu přípravy o rekonstrukci aktivně zajímali a přinášeli pozitivní podněty, na rozdíl od jiných, kteří jen slepě kritizují. Z výčtu jmen je patrné, že zahájení rekonstrukce si vyžádalo úsilí mnoha vámi volených zástupců − jim patří ještě před samotným zahájením můj upřímný dík.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice, koubek@praha-libus.cz

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinná pole jsou označená *

4 × one =