Prezentace územní studie Písnice, arch. Beneše

Prezentace územní studie Písnice, arch. Beneše

V pátek 15. listopadu 2019 v prostorách CAMPu byla odborné veřejnosti představena prezentace návrhu územní studie lokality Písnice. Územní studie vznikla z podnětu Městské části Praha Libuš, reagovala na chybějící vizi území před plánovanou stanicí metra D. Zadavatelem a pořizovatelem studie je odbor územního plánování Magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje HLMP. Na samotný návrh byla vypsána soutěž, zadání realizovat studii obdržel architekt Beneš. Již při zpracování územní studie jste měli možnost se aktivně podílet na novém návrhu území, společně s některými z Vás jsme se zúčastnili jednání, připomínek, procházek po okolí, které měly sloužit jako jeden ze zdrojů podnětů pro zpracování studie.

V úterý, 19.11.2019 od 18-ti hodin bude probíhat druhá prezentace, tentokráte v klubu Junior přímo na sídlišti Písnice. Zájemci se mohou seznámit se studií, která slouží jako podklad pro územní plánování. Pokud Vám není lhostejné okolí, ve kterém žijete, přijďte se podívat na výsledky práce architektů pana Beneše.

Studie je rozdělena na tři klíčové lokality, které určují fungování vymezené části Písnice. Část mezi starou Písnicí a sídlištěm, prostor kolem budoucího metra Písnice a samotné sídliště Písnice. Při zpracování studie se architekti zaměřili na práci s krajinným rozhraním a identifikovali novou příležitost, kterou skýtá okolí stanice metra Písnice. V blízkosti stanice navrhují prostor pro nové hlavní náměstí Písnice. Náměstí je prostorem, který Písnici žalostně schází. Nové náměstí je navrženo formou živého náměstí s integrovanou městskou dopravou, která bude navazovat na metro. V okolí Libušské ulice by vznikla nová zástavba, která by výrazně determinovala vzhled navazující zástavby. Dle našeho názoru lze jednoznačně souhlasit s proměnou dnes nevzhledného plácku zaplněného automobily, špatně upravovanou zelení na moderní náměstí, které logicky naváže na výstup z metra a nabídne občanům chybějící občanskou vybavenost v nově vzniklých domech s moderním zázemím. Občanům sídliště řešení výstavby kolem Libušské ulice zároveň zajistí hlukovou clonu od dopravy, která Libušskou ulici zatěžuje.

Naše společnost zpracovává vlastní studii, představu podobu území sídliště Písnice s blízkým okolím. V komentářích a připomínkách k studii pana Beneše se tak můžeme opřít o náš odborný názor doložený vlastními podklady. Výsledky naší práce budeme prezentovat z kraje roku 2020, kdy uspořádáme prezentaci pro širší veřejnost. O termínech Vás budeme brzy informovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude nikde zveřejněna. Povinná pole jsou označená *

seven − 4 =